Dvacet povídek odkrývá život Romů v Československu

Na táborském festivalu malých nakladatelů Tabook byla zkraje září s velkým ohlasem představena kniha povídek VŠUDE SAMÁ KRÁSA. 20. století v povídkách romských autorů. Ti skrze rodinné a osobní příběhy ukazují minulé století z pohledu zdejších Romů a dávají tušit původ a hloubku mnoha nedorozumění, která dodnes brání úspěšnému dialogu a pochopení. Zároveň ale doslova otevírají dveře svých domácností a poskytují čtenáři jedinečnou možnost seznámit se s jejich každodenním chodem.

Obohacují tak o poznání, jak vlastně vedle nás žili, jaké sdílejí hodnoty a jak si dokázali udržet svébytnou kulturu.Dramatické, dojemné i humorné osudy romských rodin a malých etnických enkláv na pozadí velkých dějin od Rakouska-Uherska přes nacistickou okupaci, poválečnou migraci ze Slovenska do Čech, normalizaci a polistopadové změny promlouvají k tomu univerzálně lidskému v každém z nás. Současně překvapí odlišným hodnocením období, jejichž oficiální narativ má většinová společnost za daný.

Doyeni romské literatury Andrej Giňa, Gejza Horváth, Jan Horváth, Emil Cina, zavedené spisovatelky Erika Olahová, Ilona Ferková, Irena Eliášová, Zlatica Rusová, Jana Hejkrlíková, Eva Danišová, Iveta Kokyová, ti kteří zatím nepronikli do širšího čtenářského povědomí jako Květoslava Podhradská, Olga Fečová, Markéta Šestáková, Iveta Kováčová, Věra Horváthová Duždová, Eva Kropiwnická, Patrik Banga či úplní nováčci Marie Siváková a Monika Hejduková se inspirovali folklorním žánrem vakeribena pal o dada (vyprávění o předcích), které v romských rodinách zprostředkovávalo životní zkušenosti předchozích generací té následující, a ve svých příbězích zaznamenali vzpomínky na své nejbližší. Nezávisle na sobě líčí jedinečné rodinné historie, v nichž se některé motivy nápadně často opakují. Jedním z edičních záměrů knihy bylo prostřednictvím těchto repetic podat zprávu o tom, jak se převratné události 20. století dotkly československých Romů, a zároveň ukázat, že zdaleka nebyli jen jejich trpnými oběťmi, ale často také významnými spolutvůrci.

Titul knihy cituje rokycanskou pamětnici Irenu Tomášovou, tetu autorky Ilony Ferkové, která zachytila její vzpomínky na příchod do Čech v roce 1946 ze žalostných podmínek poválečného Slovenska. Slova „Přijeli jsme do Prahy, tak velké město jsem ještě neviděla, všude samá krása!“ dýchají poválečným optimismem, s odstupem let poznamenaných tvrdou asimilací za komunistického režimu a vzedmutím rasismu po roce 1990 jsou však spíše ironickým komentářem k rozčarování romské menšiny ze společensko-politického vývoje, který jejich naději na důstojný život nenaplnil.

Připravovaná navazující sbírka povídek zachycuje první dvě desetiletí 21. století a vyjde symbolicky při příležitostí výročí Dne vzniku samostatného Československého státu 28. října.

Nakladatelství romské literatury KHER podporuje, rozvíjí a propaguje literaturu Romů a romský jazyk. V této sbírce deset textů z celkových dvaadvaceti vzniklo v romštině a posléze bylo buď samotným autorem, či překladatelem převedeno do češtiny. Česko-romské vydání zvyšuje legitimitu existence romštiny jako literárního jazyka a přivádí nové zájemce z řad romských autorů na myšlenku publikovat ve své mateřštině. Jak pro ně, tak jejich čtenáře představuje možnost číst romsky zapsaný text důležitý emoční a etnoemancipační zážitek. V symbolické rovině dáváme touto praxí najevo, že literatura vznikající v romštině je integrální součástí české literatury.

*Vydání knihy podpořil Úřad vlády České republiky a Magistrát hlavního města Prahy. *

VŠUDE SAMÁ KRÁSA. 20. století v povídkách romských autorů

Kol. autorů

editorka: Karolína Ryvolová

ilustrace: Tereza Šiklová

grafika: Čumlivski&Horváth

Vydal: KHER

  1. vydání, 4. září 2021

224 stran

Kniha je k dostání prostřednictvím distribuční sítě knihkupectví Kosmas a v e-shopu nakladatelství KHER.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze