Ferková, Ilona

( * 1956, Rokycany )

Romská prozaička žijící v Rokycanech. Po absolvování základní školy musela kvůli špatné ekonomické situaci nastoupit do zaměstnání. Živila se manuální prací. V 90. Letech potom pracovala jako koordinátorka česko-romské mateřské školy v Rokycanech. V prvních porevolučních letech začaly vycházet její první prózy. Aktivně publikovala v celé řadě romských periodik (Amaro lav / Naše slovo, Romano kurko / Romský týden, Kereka / Kruh atd.). Její autorskou prvotinou je povídková kniha Mosarďa peske dživipen anglo love / Zničila si život kvůli penězům (1992), následovala sbírka Čorde čhave / Ukradené děti (1996), v časopise Romano džaniben publikovaná próza Kalo, či parno / Černý, nebo bílý (2000) nebo Vakeriben pal e Anglija/ Příběhy z Anglie (2008). Ferková je také zastoupena v antologii romské prózy Čalo voďi / Sytá duše. Látku pro svá díla čerpá z reálných příběhů Romů ve svém bezprostředním okolí. Reflektuje v nich zejména důsledky asimilační politiky komunistického režimu (odebírání dětí do ústavů, nucené sterilizace apod.).

Ilona Ferková patří k nejvýznamnějším představitelům romské literární tradice 90. Let 20. Století. V roce 1999 převzala jako předsedkyně občanského sdružení Asociace romských žen Rokycany poděkování Nadace dobré vůle, v rámci udělení Ceny Olgy Havlové.

Podporují nás

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR MŠMT Americké velvyslanectví v Praze Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut