Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny / De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa

KHER

2020, dotisk 1. vydání/2018

117 stran

180 x 180 mm

ISBN:
9788087780152
9788087780176
9788087780183

V novince situované do herny na náměstí v Rokycanech vypráví Rom Kaštánek, známá rokycanská figurka, švorcák, smolař, ale také místní enšpígl, historky za pivo a rum. Kniha kromě těžkého života lidí na okraji společnosti ukazuje, že i gambleři a bezdomovci mají svou hrdost a vzájemnou solidaritu.

„V cyklu o Kaštánkovi Ferková vystupuje na obranu všech lidí na okraji společnosti bez ohledu na jejich etnický původ,“ soudí romistka a editorka knihy Karolína Ryvolová, „přesvědčivě dokazuje, že i gambleři, dlužníci a bezdomovci mají svou hrdost, a především vzájemnou solidaritu.“ Ilona Ferková své příběhy sesbírané mezi lidmi píše romsky, protože jak sama říká, „romština v sobě nese naše tradice, kulturu, lásku i smutek.“

Kniha vychází v romsko-českém dvojjazyčném vydání s osmnácti ilustracemi Martina Zacha. Z romštiny přeložily Lada Viková a Karolína Ryvolová.

  1. vydání knihy vyšlo díky finanční podpoře Úřadu vlády České republiky a Velvyslanectví USA v České republice.

Ferková, Ilona

autorka, prozaička

více o autorovi

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze