Miková, Stanislava

( * 1982, Rokycany )

pochází ze slavného rodu Giňových a Mikových, kteří do Rokycan, kde se narodila, přišli po válce ze Slovenska. Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole v Berouně, v komunitním centru doučovala a vedla výtvarné kroužky, vyučovala romštinu, pracovala v praktické škole v Berouně jako asistentka pro sociálně znevýhodněné děti, v současnosti na ZŠ ve Králově Dvoře-Počáply jako vychovatelka, podílela se na projektu Paměť Romů jako tazatelka pamětníků. Svou tvorbu uveřejnila ve sborníku Romano džaniben (povídka Šov berš / Šest roků), v časopisu Romano voďi, na serveru Romea.cz ad. Ve sbírce O mulo! Povídky o duchách zemřelých (Kher) byla otištěna její povídka Porušený slib. Ve vánoční literární příloze Respektu byla otištěna povídka s názvem 1989. Je členkou Klubu romských autorů Paramisara pod záštitou organizace Slovo 21, v současné době pracuje na cyklu povídek o šestileté Janičce, který zasadila do období po roce 1990 a na románu mapujícím rodinnou historii, jenž před svou smrtí začal psát její dědeček, spisovatel Andrej Giňa. Píše v romštině.

Foto: Petr zewlakk Vrabec

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze