S romským autorem a pamětníkem u stolu?

Podzimní měsíce jsou jako stvořené pro vzájemná setkání v teple školních učeben a komunitních centrech neziskových zařízení. Romští spisovatelé a lektoři literatury Romů připravili devadesátiminutový program pro děti ze základních škol, nízkoprahových zařízení či komunitních center, ve kterém by chtěli přiblížit nejen romské psaní, ale i neznámé rodinné osudy na pozadí romských poválečných dějin či problematiku bilingvnosti.

Autorka Stanislava Miková je vnučkou nestora romské literatury Andreje Giňi (1936 – 2015), jehož dílo dnes patří k základním kamenům romského psaní. Na tradici navázala a po četných časopiseckých publikacích a knižně vydané povídce v souboru od romských autorů O MULO! Povídky o duchách zemřelých připravuje nyní k vydání vlastní titul, v němž ústřední hrdinku představuje šestiletá romská dívenka Janička. Miková v ní uplatnila nejen své vlastní zážitky, ale také vytěžila znalost školního prostředí coby vychovatelka v družině na základní škole.

Prostřednictvím rodinných příběhů Mikové, které ilustrují poválečnou migraci Romů ze Slovenska do českých měst, se žáci setkají s historií, kterou obvykle neslyšíme v rámci velkých česko-slovenských dějin vyprávět. Nahlédnou také do autorčina života prostřednictvím fotoprojekce z rodinného archivu a poznají romštinu jako stále živý a literární jazyk. Děti vedle tohoto příběhu budou mít možnost poznat vícero takových - osudy Olgy Fečové a její rodiny v Praze 50. let minulého století, události na Slovensku za druhé světové války prostřednictvím textů Andreje Giňi, vyrůstání u prarodičů silně ctících tradiční romské hodnoty a školní docházku na malém městě 60. let přiblíží text Evy Danišové, zatímco zástupkyně mladší autorské generace Mária Siváková se ve své povídce podělí o své dětství na přelomu let 80. a 90. v pražských Letňanech, kdy s nadcházející svobodou přišel do života mnohých Romů také strach a rozpad dosavadních jistot.

Na děti čekají nejrůznější hry, které nejen zabaví, ale jejichž smyslem je také rozvoj slovní zásoby v českém či jakémkoliv jiném jazyce, ukotvení jazykových kategorií, podpora schopnosti vyprávět, ale také uvědomění si složitosti odlišného jazykového a socio-kulturního zázemí a pochopení z toho plynoucích znevýhodnění.

Zájemci z řad pražských základních škol či nevládních organizací se mohou do konce listopadu objednávat prostřednictvím emailu nakladatelstvi@kher.cz. Vítáme rovněž nabídky ze strany mimopražských škol a organizací.

Realizaci besed a vznik metodik a pomůcek financují Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze