Kniha, která dětem pomůže připravit se na školu

ROMSKÁ AUTORKA EVA DANIŠOVÁ VYDÁVÁ KNIHU, KTERÁ INSPIRUJE K UČENÍ NEJEN ROMSKÉ DĚTI

Ne všechny děti vyrůstají v takových podmínkách, aby jednou mohly naplnit svůj potenciál. Život v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně profesní dráhu těch romských předurčuje již v raném věku k nezdaru i kvůli tomu, že už na samém prahu vzdělávání musí zdolat řadu bariér. Nakladatelství Kher s podporou Nadace OSF i 150 dárců, jejichž dary zdvojnásobila Nadace Albatros, vydalo edukativní knihu Jekh, duj, trin! Jak jedna malá žabka dohopkala do školy. Jejím záměrem je vzbudit v dětech zvídavost, přiblížit jim, co je nejen ve škole čeká, a pomoci jim s přípravou do ní, aby zde mohly být úspěšné stejně jako jiné děti.

Zvídavá holčička Vaneska, přezdívaná romsky Žambica – Žabka, seznamuje nejmenší děti kromě svého domova a života v něm také s prostředím školky a školy, z nichž mohou mít nejen romské děti přirozené obavy. S pomocí hlavní hrdinky, se kterou se snadno ztotožní, ale získají potřebnou sebedůvěru, že stejné výzvy zvládnou tak jako ona.

„Romské děti mají mnohdy problém s českými texty, protože jim je odlišná životní realita, způsob uvažování nebo humor postav cizí. Také jsem chtěla, aby Vaneska nebyla jak z čítanky, aby malé posluchače a čtenáře pobavila. Často jsem vycházela ze zážitků z vlastní rodiny, ale i ze svých zkušeností terénní sociální pracovnice,“ říká autorka Eva Danišová. Doufá mimo jiné, že kniha spolužákům a vyučujícím romských dětí přiblíží všední život a tradice běžné romské rodiny, neboť Vaneska představuje také svůj domov, příbuzné a rituály na křtinách či u štědrovečerního stolu. To vše se dle slov redaktorky Lenky Jandákové děje v ilustracích Mateje Ilčíka způsobem, který Romy neexotizuje ani nepodporuje zažité negativní stereotypy. Jedenáctka velkoformátových rozkládacích listů naopak staví na vtipu a nadsázce.

Podle Danišové bylo během psaní náročné vyhovět požadavkům, které na ni kladl koncept knihy propojující textovou část, včetně říkadel a „komiksových“ dialogů v české i romské verzi, se složkou obrazovou a úkolovou. Ten spolupomáhaly s ohledem na potřeby romských dětí hledat a následně i testovat romské pedagožky, ředitelka MŠ v Broumově Lenka Kurová a Aneta Suchá, asistentka pedagoga a pedagožka předškolního klubu v Ostravě. Jako celek tak kniha poskytuje pomůcku k všestranné předškolní přípravě.

„Je to první takto zaměřená kniha, kterou píše Romka, a já doufám, že se i další autoři inspirují a vznikne více tolik potřebné naučné a zároveň atraktivní literatury pro nejmladší děti,“ přeje si Kurová, která jako pedagožka romských dětí velmi oceňuje hravé úlohy zaměřené na rozvoj předčtenářských, grafomotorických a předpočetních dovedností.

Význam včasné péče a vzdělávání zdůrazňuje také Platforma pro včasnou péči, která spoluiniciovala vznik knihy. Je totiž ověřeno řadou výzkumů, že prvních sedm let života je klíčových pro neurofyziologický vývoj mozku. Během tohoto období se vytvářejí základy pro učení, správné osvojení řeči a sociální interakce. Platforma proto sdružuje subjekty usilující o to, aby všechny děti bez ohledu na sociální zázemí dostaly možnost rozvíjet své duševní, intelektuální a fyzické schopnosti.

„V Nadaci dlouhodobě zdůrazňujeme, jak je důležité poskytnout včasnou péči dětem ze znevýhodněného prostředí, abychom jim usnadnili nástup do školy. Proto jsme rádi podpořili první čtení o malé romské hrdince a její rodině, které bude pro romské děti kulturně blízké a vstřícné. Kniha tohoto žánru dosud na českém knižním trhu chyběla,“ zdůvodňuje Marie Peřinová, programová ředitelka Nadace OSF, proč se rozhodli knihu zafinancovat.

„Využijí ji nejen rodiče s dětmi, ale i desítky nevládních organizací, které dětem ze znevýhodněného prostředí pomáhají,“ dodává Peřinová za Nadaci, jež do těchto potřebných míst pošle právě ve spolupráci s Platformou pro včasnou péči na pět set kusů knihy. „Měli jsme kromě potřeb romských dětí na paměti i jejich spolužáky a učitele, pro které může být příběh Vanesky prvním setkáním s autentickým popisem života Romů a s romskou literaturou. Mnoho dobrého tedy může vyprávění Evy Danišové vykonat i v neromských rodinách,“ dodává Radka Patočková z nakladatelství Kher.

Jekh, duj, trin! Jak jedna malá žabka dohopkala do školy

Eva Danišová

11 velkoformátových rozkládacích stran

české vydání s využitím romštiny v říkadlech, hádánkách, dialozích

ilustroval Matej Ilčík

Kniha vychází díky iniciativě a podpoře Nadace OSF, Bader Philanthropies, Inc., a 150 přispěvatelům projektu „První kniha se počítá!“ na platformě Darujme.cz. K vydání a distribuci přispěla také Nadace Albatros a Platforma pro včasnou péči.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze