Demeter, Gejza

( * 1947, Ústí nad Labem -  † 2015, Praha )

vyrůstal u svého dědečka v Dlhém nad Cirochou, kde ukončil s vynikajícím prospěchem základní školu. Gymnázium už absolvoval v Čechách, kde žili jeho rodiče. Začal studovat medicínu, ale po třech a půl letech studia zanechal, oženil se, usadil se v Neratovicích a začal chodit do zaměstnání. Vystřídal různé profese. Kromě jiného se věnoval novinářské práci v týdeníku Spolana, několik let byl u policie (tehdy Veřejné bezpečnosti), pak pracoval jako dělník. V žurnalistické dráze pokračoval po roce 1991 jako dopisovatel romského časopisu Romano ľil / Romský list, který tehdy začal vycházet na Slovensku. V té době se také stal členem Sdružení romských autorů se sídlem v Praze a přispíval do jeho časopisu Romano Gendalos / Romské zrcadlo. Byl také reportérem deníku Expres. Jezdil po Evropě a pořizoval reportáže. Nevyhýbal se samozřejmě romským tématům. Od roku 1991 příležitostně působil jako lektor v hodinách romské konverzace na semináři romistiky FF UK v Praze. Psal romsky i česky. V roce 1992 mu toto sdružení vydalo v romštině jeho první prozaickou práci, povídkový triptych O mule maškar amende (Mrtví mezi námi). Poté mu vyšlo časopisecky několik dalších povídek v romštině s překlady do češtiny a dvě povídky v antologii Čalo voďi / Sytá duše (2007). V roce 2013 vydalo nakladatelství Triáda jeho knihu romských pohádek Ráj na zemi. Povídka Le Čukčuskeri bari bibacht / Čukčovo velké neštěstí, která vyšla v roce 2007 v Romano džaniben, byla zařazena do souboru Samet blues (Kher, 2021).

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze