Webinář pro průkopnické knihovnice a knihovníky

Proč zná čtenář Alenu Mornštajnovou, Jo Nesboa, ale o Iloně Ferkové a Andreji Giňovi dosud neslyšel? Jak představit čtenářům literaturu největší menšiny v ČR? Jaké příběhy mohou romští autoři čtenářům nabídnout a čím inspirují? Které knihy by ve fondu knihoven určitě neměly chybět? Jak se zkontaktovat s romským autorem a pozvat ho na autorské čtení? Do jakých akcí se knihovna může zapojit, přirozeně tak přinášet literaturu Romů svým čtenářům a podporovat knižní a lokální rozmanitost?

Ve webináři s romistkou, lektorkou a redaktorkou nakladatelství KHER Mgr. Karolínou Ryvolovou, PhD. se dozvíte:

  • co je romská literatura a čím je specifická;
  • jací autoři tvoří kánon romské literatury a udávají její směr;
  • čím mohou knihy romských autorů přivést do knihovny nové čtenáře z řad pedagogů, studentů humanitních oborů, sociálních pracovníků, zaměstnanců nevládních organizací, představitelů kulturních organizací či zástupců městských institucí;
  • jaké knihy ze stávající nabídky romské literatury s ohledem na věkové skupiny by ve fondu knihovny neměly chybět;
  • jak může knihovna zaujmout romské děti a mládež;
  • jak romskou literaturu včetně periodik dostat díky knihovně do povědomí veřejnosti;
  • jaké v současnosti tvořící autory oslovit k návštěvě knihovny.

Účastníci webináře obdrží seznam doporučených knih k doplnění do fondu knihovny včetně kontaktů na nakladatele.

Cílová skupina: knihovníci, kulturně-edukační pracovníci knihoven, lektoři

Délka webináře: 120 minut (z toho 30 minut diskuse)

Termín konání: zářijový termín bude stanoven v průběhu srpna

Termín přihlášení: bude upřesněno

Cena: 250,-/osoba (detaily k úhradě Vám zašleme v odpovědi na přihlášku)

Kanál: Zoom

Akce se koná při počtu minimálně 15 přihlášených.

Téma jsme také schopni připravit na klíč.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze