Webinář pro pedagogy "Romské dítě ve třídě"

Učíte ve třídě, do které dochází romské dítě? Rádi byste, aby se v ní cítilo dobře a vnímalo školu jako přátelské prostředí? Představuje každé romské dítě automaticky problém? Jak a v jakých tématech vychovává a funguje romská rodina a kde může docházet ke kulturním nedorozuměním? Co často obnáší život sociálně vyloučených a v čem se liší od života různou měrou integrovaných a pro majoritu již často neviditelných romských rodin? Co zažívá romské dítě v převážně majoritní škole? Jak překonat bariéru mezi ním a jeho rodinou na jedné straně a školou na druhé? Čím budovat důvěru mezi pedagogem a romským dítětem a zvýšit šanci na jeho školní úspěšnost a bezproblémové soužití se spolužáky? Je žádoucí pracovat s odlišnou kulturní identitou romského dítěte? Jakou formu podpory a metodických nástrojů zvolit, aby na romství dítěte bylo reagováno přirozeně, s respektem, bez exotizujících a negativních konotací? A v čem může být přínosná práce s romskou literaturou?

Ve webináři s romistkou, lektorkou a redaktorkou nakladatelství romské literatury KHER Mgr. Karolínou Ryvolovou, PhD., se dozvíte:

  • stručnou historii Romů po r. 1945 s akcentem na období a politiky, které dodnes ovlivňují postavení Romů v české společnosti;
  • subetnické složení romských komunit v ČR;
  • rozdílnost socioekonomického postavení rodiny a jeho vliv na životní šance, strategie a očekávání;
  • jaké hodnoty, vzory, hierarchie hrají roli v romské rodině a komunitě a jak tyto ovlivňují fungování romského dítěte ve škole;
  • jak pochopit příčiny nedorozumění vzniklé jazykovou a kulturní odlišností a jak je řešit;
  • co akcentovat a co nepřehlédnout ve snaze navázat vztah s romským dítětem;
  • proč dobře míněná snaha otevřeně akcentovat romství dítěte může dítě ještě více vyčlenit, a jak to tedy dělat jinak;
  • jak dítě a rodinu motivovat a zaujmout pro vzdělání;
  • jak z odlišnosti romského dítěte udělat výhodu a zdroj vzájemného obohacení.

Účastníci webináře po jeho skončení obdrží emailem seznam seznam krásné literatury romských autorů vhodných pro práci ve výuce dle různých věkových skupin; odborné a populárně-naučné články rozvíjející téma webináře; metodické materiály obsahující nástin romské historie a literatury a pomáhající pedagogům v zapojení romské literatury a dějin do výuky na ZŠ.

Cílová skupina: pedagogové, asistenti pedagoga, lektoři, vychovatelé

Délka webináře: 120 minut (z toho 30 minut diskuse)

Termín konání: zářijový termín bude stanoven v průběhu srpna

Termín přihlášení: bude upřesněn

Cena: 250,-/osoba (detaily k úhradě Vám zašleme v odpovědi na přihlášku)

Kanál: Zoom

Koná se při počtu 15 přihlášených.

Téma jsme také schopni připravit na klíč.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze