Již 19. 9. 2023 se koná Webinář pro pokrokové pracovníky NNO

Máme volná místa!

Setkáváte se ve své práci s Romy různého věku? Staráte se o smysluplný program svých klientů? Je pro vás důležité, aby se i vaším prostřednictvím setkávali s trendy v romské kultuře? Existují v ní vedle hudby a tance i jiné formy oddechu a získávání sebevědomí? Čím je může zaujmout právě romská literatura? Jak pro ni nadchnout děti i dospělé, i když třeba nemají ke knihám vztah? Mohou vaši klienti v knihách romských autorů nacházet inspiraci pro vlastní život? Jaké vzory a jim blízké příběhy mohou najít v romské literatuře? Co se stane, když romským dětem vypráví romský autor? A co když je mezi vašimi klienty skrytý literární talent? Chtěli byste dětem a dospělým nabídnout v knihovničce i romské autory, ale nevíte, jaké knihy by mohli ocenit?

Ve webináři s romistkou a lektorkou z nakladatelství romské literatury KHER Mgr. Jiřinou Stolařovou se dozvíte:

  • co je romská literatura, jak si stojí po 30 letech od revoluce a jaké funkce má dnes romština;
  • jakou roli hrají v budování etnické identity a soudržnosti i v romsko-českém soužití;
  • čím může být přínosná pro Romy v jakémkoli sociálním postavení;
  • čeho si na knihách a na práci romských autorů cení čtenáři z řad Romů a Neromů;
  • kdo jsou romští autoři, odkud pocházejí, proč a jak píší;
  • která z děl nabídnout různým věkovým skupinám dětí a dospělých a jak s nimi pracovat;
  • proč rozšiřovat romskou knihovničku a jaká díla včetně romských periodik by v ní neměla chybět;
  • jakými akcemi budovat vztah ke čtenářství;
  • jaký efekt mívají setkání romských dětí a rodin s romským autorem;
  • co všechno je potřeba zařídit, chcete-li uspořádat literární akci ve vaší instituci a jak pozvat romského autora?

Účastníci webináře po jeho skončení obdrží emailem seznam doporučených knih podle věkových skupin

Cílová skupina: pracovníci NNO, volnočasoví pracovníci, sociální pracovníci, vychovatelé, lektoři

Délka webináře: 90-120 minut (včetně diskuse)

Termín konání: 19. 9. 2023 10:00

Cena: 250,-/osoba (detaily k úhradě Vám zašleme v odpovědi na přihlášku)

Kanál: Google meet

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze