Po dlouhé době vychází kniha romské autorky pro děti

Tera Fabiánová (1930–2007) je v literatuře Romů pojmem. Kromě své nepřehlédnutelné poezie a prózy se do paměti zapsala jako autorka dvou výrazných titulů pro děti. Jeden z nich, autobiografický česko-romský příběh s názvem Jak jsem chodila do školy / Sar me phiravas andre škola z roku 1992 nyní po dlouhých dvaceti letech obtížně dostupného díla vychází v novém a bohatě ilustrovaném vydání. Počin Tery Fabiánové je ojedinělý, dětská literatura je totiž v tvorbě romských autorů domácí provenience minimálně zastoupena. Obecně známé romské pohádky, jež je zvykem považovat právě za žánr pro děti, jsou v romské orální tradici naopak určené přednostně dospělým posluchačům. „Po vydání knihy pro děti volají již nějaký čas nejen naši čtenáři, kteří by s tvorbou romských autorů rádi seznámili své potomky, ale také školy a různé volnočasové či nízkoprahové organizace, neboť vnímají, jak citelně romským dětem schází mít ve škole takzvaně něco svého,“ vysvětluje Radka Patočková z nakladatelství KHER, které knihu vydalo a které bude proto titul zvlášť nabízet také těmto institucím.

Hrdinkou příběhu je sedmiletá Tera, doma přezdívaná Velká hlava, jejíž chytrost občas způsobí svízelné situace. V rodné osadě na Slovensku, kde ve třicátých letech 20. století prožívá své spokojené dětství, je proto neobyčejnou a nepřehlédnutelnou figurkou. Fabiánová pohledem neposedné a věčně pozitivní dívenky citlivě dětem přibližuje, jaké to je, když vás okolí nevnímá jako sobě rovného a vy toužíte být stejný, protože všichni jsme přece především lidé. Jak tedy uspět ve škole, když chudí rodiče nemají ani na tužku a pro romské děti je ve třídě přísně vyčleněna zadní lavice? Kde vzít při tom všem na drahý lístek do cirkusu? Pomůže svatý Jeníček, nebo hrdinčina vynalézavost?

„Romská literatura pro dospělé pomalu zdomácňuje na knižním trhu, ale děti jsme čím dál silněji vnímali jako neprávem opomíjené a o tuto jedinečnou tvorbu ochuzené publikum. Proto jsme se rozhodli oprášit a dát současnou podobu legendárnímu, ale dnešním dětem a jejich rodičům či pedagogům již bohužel neznámému půvabnému příběhu z dětství romské ikony Tery Fabiánové. Každý si v něm najde své – romské děti konečně dostanou v ohromné nabídce dětských knih skutečně svého hrdinu, jehož prostředí, jazyk a především postavení ve společnosti a problémy dobře samy znají. Neromské děti k malé Velké hlavě, jejíž jednání je jedna ohromná taškařice, snadno najdou cestu a snáze se tak vcítí do pocitů dívky, která chce navzdory odlišnému původu být jednou z nich,“ přibližuje motivaci k vydání prvního díla nové dětské edice MIRIKLE / KORÁLE Radka Patočková z nakladatelství KHER.

Titul klade mimo jiné důraz na schopnost literatury uchovávat a dalším generacím předávat romštinu, jež je neopomenutelným stavebním kamenem romské identity. Dětský čtenář vedle česko-romského textu nalezne na ilustrovaných předsádkách obrázkový slovník se čtyřiceti pojmy, které autorka v knize užila a které současně patří k běžně známým a v běžné mluvě či v písňových textech frekventovaným slovům. Romské děti, které svoji mateřštinu dobře ovládají, si zde mohou zvykat na její písemnou podobu, zatímco dětem s nízkou kompetencí v romštině může kniha přirozeně rozšířit základní slovní zásobu. Tera Fabiánová (1930–2007) se narodila v Žihárci na jižním Slovensku. Jejího otce odveleli do maďarské armády, ona tak od útlého dětství pomáhala matce s obživou. V průběhu druhé světové války čelili Romové na Slovensku diskriminaci a perzekuci, romské děti například nesměly chodit do školy, proto i malá Tera vychodila jen tři třídy. Po válce rodina odešla za prací do Čech, kde se Fabiánová po čase vypracovala na jeřábnici a bagristku v ČKD v Praze. Měla čtyři děti. Psát začala na konci šedesátých let do romského časopisu Románo ľil, kde se stala oblíbenou autorkou především čtenářek, neboť se ve svých básních, fejetonech a povídkách často zaměřovala na téma emancipace žen v patriarchální romské společnosti. Svojí tvorbou inspirovala mnohé romské autory. Po pauze vynucené normalizací a nulovou možností Romů pěstovat svoji kulturu se k tvorbě vrátila až po roce 1989 vydáním romsko-českého příběhu pro děti Čavargoš / Tulák (Apeiron, 1991). Následovala kniha Sar me phiravas andre škola / Jak jsem chodila do školy (Nakladatelství a vydavatelství ÚDO, 1992). Báseň E bacht ke mande avel / Štěstí přichází ke mně byla vystavena v rámci série „Poezie pro cestující“ na plochách pražského metra.

Kniha vychází v původním překladu Mileny Hübschmannové s novou výtvarnou a grafickou podobou od Martina 3AX Zacha. Titul vychází za velkorysé podpory Úřadu vlády České republiky. Děkujeme Bader Philanthropies, Inc., za dlouhodobou podporu nakladatelství.

Tera Fabiánová

Jak jsem chodila do školy / Sar me phiravas andre škola

40 stran

Vydalo nakladatelství KHER

První, upravené vydání původního titulu z roku 1992

Vychází 26. srpna 2022

K dostání na www.kher.cz a v knihkupectvích distribuční sítě Kosmas.

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze