„Po židoch cigáni“. Svědectví slovenských Romů 1939-1945. I. díl

Triáda

2005, 1. vydání

900 stran

165 x 220 mm

ISBN:
8086138143

Romsko-český soubor, jeho 1. díl, pokrývá období let 1939-srpen 1944. Je opatřen rozsáhlým historickým úvodem a je rozdělený do tematických kapitol jako Ghettizace a ostrakizace Romů, Romové v armádě, Romové v pracovních táborech, Romové za jihomoravskou vesnicí, Vztahy mezi Romy a Židy na východoslovenské vesnici před druhou světovou válkou a dopad genocidy Židů na Romy, Romové v partyzánském hnutí a ve Slovenském národním povstání.

Jak ghettizace a ostrakizace Romů narušila do té doby funkční integrované postavení na slovenském venkově, co prožívaly romské rodiny po nuceném vystěhování mimo území obce, jak vypadal život v pracovních táborech, zapojovali se Romové do partyzánského hnutí a kdo byli ti, kdo Romům navzdory době pomáhali?

Obsáhlé dílo je cenným zdrojem informací nejen pro zájemce o dějiny, historiky, etnology a jazykovědce. Je rovněž společensky významným hlasem Romů žijících před druhou světovou válkou na Slovensku a na Moravě, vyjádřením bolestné části jejich dějin, které společnost stále nedostatečně zná a uznává, která však zásadně ovlivnila životy dalších generací Romů.

Vyprávění a rozhovory jsou doplněny fotografickými přílohami.

Hübschmannová, Milena

autorka

více o autorovi

Podporují nás

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR MŠMT Americké velvyslanectví v Praze Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut