„Po židoch cigáni“. Svědectví slovenských Romů 1939-1945. I. díl

Triáda

2005, 1. vydání

900 stran

165 x 220 mm

ISBN:
8086138143

Obsáhlý romsko-český soubor a více než padesátka rozhovorů s romskými pamětníky druhé světové války na Slovensku přináší detailní vhled do života Romů na Slovensku a jejich prožívání zásadních událostí 20. století. Jak ghettizace a ostrakizace Romů narušila do té doby funkční integrované postavení na slovenském venkově, co prožívaly romské rodiny po nuceném vystěhování mimo území obce, jak vypadal život v pracovních táborech, zapojovali se Romové do partyzánského hnutí a kdo byli ti, kdo Romům navzdory době pomáhali?

Vydání je opatřeno rozsáhlým historickým úvodem a je rozděleno do tematických kapitol jako Ghettizace a ostrakizace Romů, Romové v armádě, Romové v pracovních táborech, Romové za jihomoravskou vesnicí, Vztahy mezi Romy a Židy na východoslovenské vesnici před druhou světovou válkou a dopad genocidy Židů na Romy, Romové v partyzánském hnutí a ve Slovenském národním povstání.

Obsáhlé dílo je cenným zdrojem informací nejen o válečných událostech, ale i životě Romů před válkou a po ní, a to nejen pro zájemce o dějiny, historiky, etnology a jazykovědce. Je rovněž společensky významným hlasem Romů žijících před druhou světovou válkou na Slovensku a na Moravě, vyjádřením bolestné části jejich dějin, které společnost stále nedostatečně zná a uznává, která však zásadně ovlivnila životy dalších generací Romů.

Vyprávění a rozhovory jsou doplněny fotografickými přílohami.

Hübschmannová, Milena

autorka

více o autorovi

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze