The Song Folklore of the Roma in the Slovak and Czech Republics: Ethnosemantic and Ethnohistorical approach

KHER

2016, 1. vydání

167 stran

ISBN:
9788087780145
9788087780145
9788087780145
9788087780145

Romský hudební folklor, respektive jeho slovesná složka, na niž je zaměřena právě vydaná elektronická kniha Zbyňka Andrše „The Song Folklore of the Roma in the Slovak and Czech Republics: Ethnosemantic and Ethnohistorical approach“ (Písňový folklor Romů ve Slovenské a České republice: Etnosémantický a etnohistorický pohled), nebyla u nás dosud předmětem systematického zkoumání. Autor, etnolog působící na Univerzitě Pardubice, podává hutnou formou etnokulturní specifika romské písňové poezie. Vychází především z autentických romských textů, jejichž korpus je výsledkem jeho terénních sběrů v uplynulých více než třiceti letech. Texty analyzuje a zasazuje je do širšího etnohistorického rámce. Ukazuje, jakou roli hrál v romském společenství spontánní hudební projev a všímá si i skutečnosti, že etnická píseň je stále ještě výrazným konstitutivním prvkem romské kultury. Kniha je vydána v angličtině.

Součástí elektronické monografie je dokumentární film „Roma Songs and Two Rites of Passage“ (Romské písně a dva rituály přechodu) a čtyřalbum CD „Roma Folk Songs from the Collection of Zbyněk Andrš“ (Romské lidové písně ze sbírky Zbyňka Andrše).

Andrš, Zbyněk

etnolog

více o autorovi

Podporují nás

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR MŠMT Americké velvyslanectví v Praze Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut