Godlová, Erika

( * 1973, Prešov )

V roce 1991 nastoupila na Filozofickou fakultu Prešovské univerzity v Prešově, obory slovenština a angličtina. Během studií se stala součástí redakce internátního rádia, kde získala první zkušenosti s prací v médii. Byla také u vzniku romských novin Romano l'il, v jejíchž redakci tehdy pracovala její matka jako editorka. Později pracovala společně s Robo Žigmundem jako moderátorka romského vysílání, jehož scenáristickou stránku obstarávali rodiče Godlové. I v rozhlasovém vysílání se Godlová věnovala překladu, například do romštiny překládala biblické příběhy. Mezi lety 2010 a 2012 pracovala v Nadaci otevřené společnosti, kde koordinovala stipendijní program pro romské studenty. Spolupracovala též s jinými neziskovými organizacemi, především na projektech zaměřených na předškolní přípravu romských dětí. V současné době pracuje ve Státní vědecké knihovně v Prešově, dokumentačním a informačním centru romské kultury, kde se věnuje editační a překladatelské činnosti a též pořádá besedy s tematikou osvěty o romské kultuře. Přispěla též k digitálnímu slovníku romských neologismů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Její povídka Šepkajúce tetovanie vyšla v knize O mulo! Povídky o duchách zemřelých (Kher 2019).

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze