Horváthová, Jana

( * 1967, Brno )

Vystudovala historii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako lektorka v Muzeu města Brna, byla tajemnicí pro kulturu a školství Romské občanské iniciativy. Společně se svým otcem, aktivistou Karlem Holomkem, a dalšími se podílela v roce 1991 na vzniku a rozvoji Muzea romské kultury, od roku 2003 je jeho ředitelkou. V roce 1999 navíc pracovala jako dramaturgyně ČT-Brno, mimo jiné na cyklu dokumentů Děti okamžiku. V letech 2002–2005 byla členkou Rady vlády pro národnostní menšiny, v letech 2001–2004 členkou Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Vydala např. publikace Kapitoly z dějin Romů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (NLN), 2002; Devleskere čhave: svedectvom starých pohľadníc. 1. vyd. Poprad: Vydavateľstvo Regionu Poprad, 2006; ...to jsou těžké vzpomínky, Větrné mlýny, 2021.

Foto: Jana Plavec, Nadace Heinricha Bölla

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze