Čipčala, Lubomír

( * 1990, Pardubice )

Lubomír Čipčala je absolventem transkulturní komunikace na Univerzitě Hradec Králové, pracoval v restauraci, jako hotelový recepční, asistent prevence kriminality, působí jako sociální pracovník v organizaci Péče o duševní zdraví a podniká v pohostinství.

Přispívá články do časopisu Romano voďi. V roce 2021 byla jeho povídka Pravidelný puls zařazena do sbírky Samet blues (Kher, 2021).

Donoři a partneři

Bader Philanthropies, Inc. Úřad vlády ČR MHMP MKČR Státní fond kultury ČR MŠMT Česko-německý fond budoucnosti Goethe Institut Americké velvyslanectví v Praze