Lidé

Mgr. Lukáš Houdek (1984)

předseda, editor a redaktor českých textů

Absolvent oboru romistika na Filozofi cké fakultě UK v Praze. Během studia se účastnil několika sociolingvistických a etnografických výzkumů v romských a dómských komunitách v ČR i zahraničí. Od roku 2009 pracoval pro sdružení ROMEA jako šéfredaktor časopisu pro mládež Romano voďori. V roce 2010 ve stejném sdružení koordinoval projekt Šukar laviben le Romendar / Romové píší, v rámci kterého byly publikovány desítky děl romských autorů na stránkách Romea.cz. V roce 2011 sestavil romské číslo časopisu pro světovou literaturu PLAV a je také spoluautorem publikace Druhá směna – Jak využívat dějiny a literaturu Romů na 2. stupni ZŠ. Vedle toho se věnuje dokumentární fotografi i, zejména záznamu života Romů. Je například autorem putovní výstavy portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba, jež vznikla v rámci výše zmíněného projektu.

 

 

Mgr. Radka Patočková (1981)

editorka a redaktorka českých textů

Absolventka oborů žurnalistika na Fakultě sociálních věd UK v Praze a romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V občanském sdružení ROMEA vedla projekt zaměřený na vzdělávání žáků a pedagogů 2. stupně základních škol (2009–2012). V roce 2010 se v témže sdružení spolupodílela na projektu Šukar laviben le Romendar / Romové píší, podporujícím literární tvorbu Romů a její zprostředkování veřejnosti. Pro občanské sdružení R-mosty lektoruje semináře o historii, jazyku a sociokultuře Romů, určené zaměstnancům ve školství, samosprávě a nevládním sektoru.

 

 

Mgr. Iva Hlaváčková (1983)

editorka a redaktorka romských textů

Absolventka oboru romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se především romštinou, historií Romů, problematikou minoritních jazyků a vzdělávání. V rámci studia absolvovala etnografický výzkum v romských komunitách v Turecku. Od roku 2011 pracuje v občanském sdružení ROMEA, kde je koordinátorkou integračního projektu Romský mentor pro žáky ZŠ a stipendijního programu Roma Education Fund.

 

 

Mgr. Jiřina Stolařová (1983)

editorka a redaktorka textů

Absolventka oboru romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Během studia se účastnila několika sociolingvistických výzkumů v romských komunitách v ČR a SR. Od roku 2006 do roku 2012 pracovala na svém domácím ústavu jako administrativní a technická podpora oboru a všech jím realizovaných projektů, od roku 2011 se tamtéž obsahově podílí na realizaci evropského projektu Qualirom, v jehož rámci vznikají materiály pro výuku romštiny.

 

 

Ing. Zdenka Kainarová (1982)

finanční manažerka

Finanční manažerka absolvovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

 


BcA. Helena Kaftanová (1981)

externí spolupracovnice, redaktorka českých textů rubriky Čítárna

Absolvovala SVŠ LA J. Škvoreckého v oboru Mediální a komunikační studia /Tvůrčí psaní/. Dramatizovala romskou pohádku Fr. Demetera Pal o somnakuno Sidoris pro ústecké Činoherní studio. Je sběračem o. s. Post Bellum (nahrává pamětníky pro portál Paměť národa).Ing. Michal Šimůnek Ph.D. (1985)

web master

Absolvent fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze