Lidé

Mgr. Radka Patočková (1981)

předsedkyně, editorka a redaktorka českých textů

Absolventka oborů žurnalistika na Fakultě sociálních věd UK v Praze a romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V občanském sdružení ROMEA vedla projekt zaměřený na vzdělávání žáků a pedagogů 2. stupně základních škol (2009–2012). V roce 2010 se v témže sdružení spolupodílela na projektu Šukar laviben le Romendar / Romové píší, podporujícím literární tvorbu Romů a její zprostředkování veřejnosti. Pro občanské sdružení R-mosty lektoruje semináře o historii, jazyku a sociokultuře Romů, určené zaměstnancům ve školství, samosprávě a nevládním sektoru.

 

 

Mgr. Karolína Ryvolová, PhD. (1977)

editorka a redaktorka českých a romských textů

Editorka a překladatelka Karolína Ryvolová vystudovala anglistiku a romistiku na FFUK, diplomovou a dizertační práci věnovala romské literatuře (dílu Andreje Gini, respektive (de)konstrukci identity ve čtyřech romských životních příbězích z různých částí světa). Do roku 2012 byla vedoucí anglických studií na Gymnáziu Jana Palacha, od narození dětí v témže roce je na volné noze. Překládá anglo-americkou beletrii, jako překladatelka z romštiny a redaktorka/editorka připravila mj. výbor z díla Andreje Gini Paťiv. Ještě víme, co je úcta (s Helenou Sadílkovou, Triáda 2013), sbírku ženské romské prózy Slunce zapadá už ráno (s Lukášem Houdkem, Knihovna Václava Havla 2014) nebo povídkový cyklus Ilony Ferkové Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny / De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa (s Radkou Patočkovou, KHER 2018).

 

 

Mgr. Lukáš Houdek (1984)

editor a redaktor českých textů

Absolvent oboru romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Během studia se účastnil několika sociolingvistických a etnografických výzkumů v romských a dómských komunitách v ČR i zahraničí. Od roku 2009 pracoval pro sdružení ROMEA jako šéfredaktor časopisu pro mládež Romano voďori. V roce 2010 ve stejném sdružení koordinoval projekt Šukar laviben le Romendar / Romové píší, v rámci kterého byly publikovány desítky děl romských autorů na stránkách Romea.cz. V roce 2011 sestavil romské číslo časopisu pro světovou literaturu PLAV a je také spoluautorem publikace Druhá směna – Jak využívat dějiny a literaturu Romů na 2. stupni ZŠ. Vedle toho se věnuje dokumentární fotografi i, zejména záznamu života Romů. Je například autorem putovní výstavy portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro / Dobré slovo je jako chleba, jež vznikla v rámci výše zmíněného projektu.

 

 

Mgr. Iva Hlaváčková (1983)

editorka a redaktorka romských textů

Absolventka oboru romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se především romštinou, historií Romů, problematikou minoritních jazyků a vzdělávání. V rámci studia absolvovala etnografický výzkum v romských komunitách v Turecku. Od roku 2011–2015 pracovala v občanském sdružení ROMEA, kde byla koordinátorkou integračního projektu Romský mentor pro žáky ZŠ a stipendijního programu Roma Education Fund. Od roku 2015 pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

 

Mgr. Jiřina Kuklová Stolařová (1983)

editorka a redaktorka textů

Absolventka oboru romistika na Filozofické fakultě UK v Praze. Během studia se účastnila několika sociolingvistických výzkumů v romských komunitách v ČR a SR. Od roku 2006 do roku 2012 pracovala na svém domácím ústavu jako administrativní a technická podpora oboru a všech jím realizovaných projektů, od roku 2011 se tamtéž obsahově podílí na realizaci evropského projektu Qualirom, v jehož rámci vznikají materiály pro výuku romštiny.

 

 

Ing. Zdenka Kainarová (1982)

finanční manažerka

Finanční manažerka absolvovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

 


BcA. Helena Kaftanová (1981)

externí spolupracovnice, redaktorka českých textů rubriky Čítárna

Absolvovala SVŠ LA J. Škvoreckého v oboru Mediální a komunikační studia /Tvůrčí psaní/. Dramatizovala romskou pohádku Fr. Demetera Pal o somnakuno Sidoris pro ústecké Činoherní studio. Je sběračem o. s. Post Bellum (nahrává pamětníky pro portál Paměť národa).Ing. Michal Šimůnek Ph.D. (1985)

web master

Absolvent fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze