nahore

Přečtěte si sbírku povídek O mulo! Povídky o duchách zemřelých
E-knihy naše

Moji milí

Sbírka zahrnuje narativní tvorbu dvanácti současných autorů a autorek, kteří se zejména vzpomínkové próze věnují nebo ji upřednostňovali ve svých literárních začátcích. Zařazená díla jsou charakteristické dvěma rovinami – jedná se buď o vzpomínky na předky, kterým tak autoři vzdávají hold, nebo krátké příběhy, humorné či dramatické, ze současnosti či nedávné minulosti. Autoři a autorky popisují bez obalu svůj vlastní život, rodinné osudy a dávají se tak všanc v naději, že přispějí v boji proti předsudkům a vzájemnému nepochopení.


Autor: Cina Emil, Danišová Eva, Duždová Věra, Eliášová Irena, Ferková Irena, Giňa Andrej, Hejkrlíková Jana, Kokyová Iveta, Kováčová Iveta, Olahová Erika, Šamko Michal, Šestáková Markéta

Počet stran:107

Vydavatel: KHER

Rok vydání:2014


PDF ke stažení zde / PDF version to download here

ePub verze ke stažení zde

Mobi verze ke stažení zde

O mulo! Povídky o duchách zemřelých. Sbírka romských autorů

Historky o mulech, duchách mrtvých, odrážejí duchovní svět Romů a jejich víru v posmrtný život. Mezi Romy se stále běžně vyprávějí, plní důležitou sociální a kulturní roli. Jedenadvacet autorů se inspirovalo tradovanými příběhy, osobními prožitky a vlastní představivostí. Hororky doplňuje 13 ilustrací Martina Zacha. Editorkou česko-romsko-slovenské sbírky je Karolína Ryvolová.

 

Ukázky z knihy zde.

 

Recenze na knihu naleznete na těchto stránkách: 1 a 2.

 

Tištěnou knihu je možné objednat v rubrice Objednávky.

 

1. vydání prosinec 2019

Dotisk 1. vydání listopad 2020

ISBN: 978-80-87780-22-0

EAN: 9788087780220

Rozměr 18 cm x 12,5 cm, tvrdá vazba


Autor:Nikola Beljajevová, Eva Danišová, Monika Duždová, Irena Eliášová, Olga Fečová, Ilona Ferková, Erika Godlová, Jana Hejkrlíková, Jan Horváth, Brigita Horváthová, Judita Horváthová, Rena Horvátová, Dana Hrušková, Mária Hušová, Iveta Kokyová, Renata Kováčová, Eva Kropiwnická, Stanislava Miková, Daniela Obšasníková, Stanislava Ondová, Květoslava Podhradská

Počet stran:184

Vydavatel:Kher

Rok vydání:2019Ještě jedno, Lído! Kaštánkovy příběhy z herny / De mek jekh, Ľido! Kaštankuskre vakeribena andal e herňa

Romsko-česká povídková kniha přináší deset povídek převážně ze současnosti, které spojuje postava bezdomovce a smolaře Kaštánka. V novince situované do herny na náměstí v Rokycanech vypráví Rom Kaštánek historky za pivo a rum. Kaštánek, známá to rokycanská figurka, tak se svým vyprávěním, u kterého se tají dech hospodské Lídě i jihnou otřelí štamgasti, pronikne i na Vaše noční stolky, kam nové dílo Ilony Ferkové bezpochyby patří. Kniha kromě těžkého života lidí na okraji společnosti ukazuje, že i gambleři a bezdomovci mají svou hrdost a vzájemnou solidaritu. Povídky doplňuje 18 ilustrací Martina Zacha. Editorkou knihy je Karolína Ryvolová.

 

Ukázky z knihy zde.

 

Recenze na knihu naleznete na těchto stránkách: 1 a 2.

 

Tištěnou knihu je možné objednat v rubrice Objednávky.

 

1. vydání listopad 2018

Dotisk 1. vydání listopad 2020

ISBN: 978-80-87780-15-2

EAN: 9788087780152

Rozměr 18 x 18 cm, měkká vazba


Autor:Ilona Ferková

Počet stran:117

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2018On je ten pravý

Milostná novela přináší romantický příběh zdravotní sestry z chudých poměrů a pohádkově bohatého obchodníka, zasazený do oblasti Velkých kanadských jezer, potěší srdce každého, kdo rád unikne od všedních starostí do světa vášně, hlubokého citu, fatálních nedorozumění, slz a usmíření.

O autorce:

Judita Horváthová (1985) se sice veřejnosti představuje poprvé, ale v oblasti literatury není žádná začátečnice. Je autorkou třinácti nepublikovaných románů, které po dokončení vždy vytiskne, sváže a nechá kolovat mezi rodinou a přáteli na Jihlavsku. Do šuplíku píše od svých jedenácti let, ale snem spisovatelky se základním vzděláním a praxí v dělnických profesích je vidět své knihy na pultech knihkupectví.

Vždy ráda četla; ke psaní románů pro ženy ji přivedla sbírka harlequinů její babičky, jejichž důvěrná znalost a ovládnutí vypravěčských principů je na příbězích znát. Judita Horváthová s přítelem vychovává syna; na partnerův popud se nyní psaní věnuje soustředěně a s vidinou, že si jejího nesporného talentu všimne některé z nakladatelství romantických knížek nejen pro ženy.


Autor:Judita Horváthová

Počet stran:219

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2019


PDF ke stažení zde

ePub verze ke stažení zde

Mobi verze ke stažení zde

The Song Folklore of the Roma in the Slovak and Czech Republics: Ethnosemantic and Ethnohistorical approach

Romský hudební folklor, respektive jeho slovesná složka, na niž je zaměřena právě vydaná elektronická kniha Zbyňka Andrše „The Song Folklore of the Roma in the Slovak and Czech Republics: Ethnosemantic and Ethnohistorical approach“ (Písňový folklor Romů ve Slovenské a České republice: Etnosémantický a etnohistorický pohled), nebyla u nás dosud předmětem systematického zkoumání. Autor, etnolog působící na Univerzitě Pardubice, podává hutnou formou etnokulturní specifika romské písňové poezie. Vychází především z autentických romských textů, jejichž korpus je výsledkem jeho terénních sběrů v uplynulých více než třiceti letech. Texty analyzuje a zasazuje je do širšího etnohistorického rámce. Ukazuje, jakou roli hrál v romském společenství spontánní hudební projev a všímá si i skutečnosti, že etnická píseň je stále ještě výrazným konstitutivním prvkem romské kultury. Kniha je vydána v angličtině.

Součástí elektronické monografie je dokumentární film „Roma Songs and Two Rites of Passage“ (Romské písně a dva rituály přechodu) a čtyřalbum CD „Roma Folk Songs from the Collection of Zbyněk Andrš“ (Romské lidové písně ze sbírky Zbyňka Andrše).


Čtyři audio CD naleznete zde

 

Film naleznete zde

 

Jazyk: Angličtina


Autor:Zbyněk Andrš

Počet stran:167

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2016


PDF ke stažení zde


Žurka

Vajda Béla, babka Charvátová a mladičká Žurka. To jsou jen některé z postav pozoruhodného debutu Ladislava Husáka. V téměř mytickém prostoru a symbolickém čase jednoho roku nechává autor ožívat příběhy inspirované vlastními ranými vzpomínkami na život v osadě na Slovensku. Četné etnografické informace zprostředkovávají čtenáři setkání s dřívějšími zvyky, myšlením, tradicí romských vypravěčů a romskou mytologií. Novela poutá stylem i tématy vyprávění. Čtenáři odhalí tajemství, prožijí lásku a zahlédnou i smrt.


Autor:Ladislav Husák

Počet stran:61

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2014


PDF ke stažení zde

MS Word (Kindle) verze ke stažení zde

ePub verze ke stažení zde

Mobi verze ke stažení zde

Tóny z okrajů: Hudba a marginalita / Sounds from the Margins

Hudbu lze nejen poslouchat a provozovat, ale také o ní přemýšlet. Odhaluje nám totiž mnohé o nás samých a společnosti kolem nás. Napadlo by vás, co mají společného čeští Romové tleskající koncertu v Rudolfinu, Židé zpívající v pražských synagogách, vídeňští Češi juchající na plese, zpěváci žánru fado v Lisabonu a hinduistické mnišky zpívající duchovní písně? Hudba reflektuje nebo posiluje skupinovou identitu, což platí o to více v případě menšin. Etnomuzikoložka Zuzana Jurková z nově založeného Institutu etnomuzikologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vydala společně se svými studentkami knihu o situacích, kdy se jedinec nebo skupina nacházející se na okraji hlavního proudu snaží svou situaci změnit. Hudba tu pak slouží jako nástroj této snahy, a zároveň jako její zrcadlo.

Kolektivní česko–anglická monografie vychází z aktuálních terénních a archivních výzkumů autorek.


Information in English.


Videoukázky k jednotlivým textům jsou ke zhlédnutí zde / Video examples to watch hereAutor:Zuzana Jurková, Kristýna Kuhnová, Veronika Seidlová, Zita Skořepová Honzlová, Martha Stellmacher

Počet stran:173

Vydavatel:KHER a Fakulta humanitních studií UK

Rok vydání:2013


PDF ke stažení zde

MS Word (Kindle) verze ke stažení zde


ROZUMMĚNÍ

Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

Inovativní čítanka a metodická příručka pro učitele pracující (nejen) s romskými žáky, která seznamuje pedagogy s možnostmi, jak a proč do výuky zapojit literaturu romských autorů. Publikace přináší celkem šestnáct metodik pro díla devíti literátů, některé z nich také navrhují způsob, jak do výuky nenásilně zapojit romštinu. Příručka mimo jiné využívá audio a video ukázek, které je možné stáhnout na stránkách nakladatelství KHER.

Audionahrávky naleznete zde
Video sekci naleznete zde
Metodiky v textové verzi naleznete zde

 

Zastoupení romští autoři: Emil Cina, Eva Danišová, Tera Fabiánová, Ilona Ferková, Andrej Giňa, Jana Hejkrlíková, Iveta Kokyová, Vlado Oláh


Autor:Lukáš Houdek, Vladimíra Neužilová, Radka Patočková, Marie Pavlovská

Počet stran:240

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2013


PDF ke stažení zde


Listopad

Severní Čechy devadesátých let, jeden bar poskytující erotické služby, nadmíru přitažlivá prostitutka a nový člen barové kapely... Po oceňované vzpomínkové prvotině Naše osada romská autorka Irena Eliášová v novele lavírující na hranici červené knihovny a detektivky rozehrává skutečný příběh z prostředí obchodu se ženami.


Autor:Irena Eliášová

Počet stran:72

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2013


PDF ke stažení zde

MS Word (Kindle) verze ke stažení zde

ePub verze ke stažení zde

Mobi verze ke stažení zde

Otcův duch a jiné pohádky romských autorů

Pohádky měly odpradávna v životě Romů nezaměnitelnou funkci. Krom té zábavní měly také význam sociálně korektivní. Odrážely také život té které romské pospolitosti, někdy skrytě hodnotily počínání jednotlivých členů, jindy dodávaly životem zkoušeným Romům naději, že pokud se budou chovat podle určitých norem, štěstí se k nim obrátí. Obzvláště v posledních desetiletích pozorujeme nejen u Romů příklon k jiným formám zábavy, jako například televize, které postupně pohádky vytlačují. I proto nakladatelství KHER představuje svou vydavatelskou prvotinu, na jejíchž stránkách se setkávají jak autoři zavedení, tak ti, kteří v ní zažívají svůj debut.


Autor:Renáta Berkyová, Emil Cina, Eva Danišová, Gejza Demeter, Ilona Ferková, Magda Gáborová, Andrej Giňa, Agnesa Horváthová, Iveta Kokyová, Lucie Kováčová, Karol Lazár, Roman Michalčík, Zlatica Rusová, Markéta Šestáková, Lajla Žigová

Počet stran:111

Vydavatel:KHER

Rok vydání:2012


PDF ke stažení zde

MS Word (Kindle) verze ke stažení zde

ePub verze ke stažení zdeTOPlist

Publikování nebo jakékoliv jiné formy dalšího šíření obsahu serveru kher.cz jsou bez písemného souhlasu občanského sdružení KHER zakázány.