Barvy

Metodika k textu Evy Danišové O dvou kočičkách

 

Barvy

 

Cílová skupina

1. období 1. stupně

 

Cíl

• seznámení se s dílem Evy Danišové

• orientace v textu, vypravování

• kladení otázek, formulování odpovědí

• dramatizace

 

Využití

• český jazyk

• etická výchova

• výtvarná výchova

• komunikační výchova

• dramatická výchova

 

Pomůcky

kreslicí potřeby, kreslicí papíry

 

1. Žáci přečtou českou verzi bajky Evy Danišové O dvou kočičkách po odstavcích a popíší stručný obsah každého odstavce.

 

V daleké zemi na kraji moře stála opuštěná chaloupka, ve které spolu žily dvě kočičky. Byly bílé s růžovými čumáčky a rády se vyhřívaly na sluníčku. Všechna zákoutí kolem chaloupky už dávno prozkoumaly, a tak se rozhodly jít do světa.

Zpočátku cesta ubíhala příjemně, ale později už byly kočičky unavené a nevěděly kudy kam. Jejich domeček byl daleko, byly hladové a rády by se také napily. Vodu ale nikde neviděly, a tak jim nezbývalo než putovat dál. Bloudily dlouho krajem, než přišly k velkému domu. Začaly lézt na jeho střechu, aby viděly, kam se to dostaly. Jedna z nich už byla skoro nahoře, když se jí smekla noha a ona chudinka spadla do komína. Její světlý kožíšek byl rázem celý černý jako uhel. Čumáček měla také celý od mouru. Hospodyně, které dům patřil, uviděla na dvoře jen tu čistou kočičku. Vzala ji dovnitř, nalila jí mlíčko a přinesla polštářek.

Druhá kočička, která teď byla černá, se nějak vyškrábala z komína. Vrátka ale byla zavřená, a tak tam jen smutně mňoukala. Ráda by také trošku mlíčka, zlá hospodyně ji ale vyhnala koštětem, a tak byla nešťastná a od domku odcházela sama a hladová.

Šla, šla, až přišla k jinému stavení. Bydlela v něm jedna hodná stařenka. Když kočičku uviděla, vzala ji k sobě. Dala jí mlíčko, hezky si s ní povídala a bylo jim spolu dobře.

Jednoho dne začalo pršet a déšť z kočiččina kožíšku černé saze smyl. Byla zase krásně bílá jako kdysi. Stařenka se divila, že není černá, ale vůbec jí to nevadilo. Svou kočičku měla ráda, ať byla černá, nebo bílá. Kočička měla stařenku také ráda, a tak se jim společně krásně žilo.

 

• Kde žily kočičky?

• Proč se rozhodly jít do světa?

• Kde se jejich cesty rozdělily a proč?

• Nakreslí cestu kočiček, tzn. obrázek, na kterém bude moře, krajina a dům s komínem. Následně do obrázku vyznačí čarou putování kočiček.

 

2. Žáci si přečtou souvislý text ještě jednou a vyřeší následující otázky a úkoly:

• Vyhledají a přečtou větu, ze které se dozví:

- proč kočičky vyrazily do světa,

- jak se hospodyně postarala o bílou kočičku,

- jak se postarala stařenka o černou kočičku,

- jak se z černé kočičky stala bílá.

• Napadlo vás někdy také utéct z domova? Jestli ano, proč?

• Jaká nebezpečí mohou na dítě, které uteče z domova, číhat?

Zde doporučujeme jednotlivá nebezpečí zahrát jako scénky. Nebezpečí je potřeba vždy okomentovat.

• Jakou barvu pleti mají lidé?

• Liší se kromě barvy něčím dalším?

• Znáte člověka s jinou barvou pleti? Řekněte, kdo to je a jaký k němu máte vztah.

• Jakou barvu máte rádi a proč?

 

3. Čáp ztratil čepičku

Žáci si zahrají libovolné množství kol hry Čáp ztratil čepičku.

 

Další možné aktivity

 

4. Pohybová chvilka

Žáci se v rolích kočiček a kocourků protáhnou a zacvičí si.

 

5. Kdo dřív – písničky o kočkách

Žáci se rozdělí do minimálně dvou skupin, ve kterých se radí o písničce, v níž se zpívá o kočičkách. Která skupinka vykřikne název písně jako první, dostává bod. Potom všichni společně písničku zazpívají a hra pokračuje libovolně dlouho.

 

6. Práce s loutkou

Žáci vyrobí dvě plošné loutky bílých kočiček, jednu loutku černé kočičky, loutku moře, domu s komínem, selky nehodné, selky hodné. Podle fantazie také mohou vytvořit další loutky osob a věcí, které mohly kočičky po cestě potkat (nakreslí obrázky, vystřihnou je a nalepí na špejli). Poté budou vypravovat celou pohádku a dotvářet pohybem loutek. Nakonec celou pohádku zahrají jako loutkové divadlo.

 

Aktivita pro žáky 3. ročníku


7. Seznámení s autorkou bajky Evou Danišovou

Žáci si přečtou následující úryvek z autorčina autobiografického medailonu (případně může přečíst učitel) s tím, že učitel nejprve žákům dá text, ve kterém bude začerněno slovo Romové a všechny jeho varianty. Žáci po jeho přečtení odpovídají na otázky:

 

• Napadlo by vás, o literatuře kterého národa autorka píše?

• Z čeho tak usuzujete?

• O jaký jiný národ by se mohlo také jednat?

 

Když jsem se naučila číst, propadla jsem kouzlu literatury. Netušila jsem nic o romské literatuře, protože pohádky a pověsti si Romové nečetli, ale vyprávěli. Měla jsem to štěstí, že dědeček i babička byli skvělí vypravěči a rádi se při rodinných sešlostech předháněli, kdo bude vypravovat zajímavější příběh. Dnes už vím, že podstata příběhu byla z části založená na pravdě, ale velkou část si vypravěč vymýšlel během vypravování. Byly to neopakovatelné chvíle a dodnes na ně ráda vzpomínám. Mým životem se tak přirozeně společně prolínaly česká i romská kultura.

 

Učitel následně žákům přečte (nebo předloží) původní text bez začerněných slov.

 

Žáci následně odpoví na následující otázky:

• Od koho myslíte, že autorka příběh o dvou kočičkách slyšela?

• Vyprávíte si doma také příběhy? Pokud ano, při jakých příležitostech?

• Je u vás v rodině někdo, kdo je považován za dobrého vypravěče (koho rádi posloucháte, když vypráví)? O čem nejčastěji vypráví?

• Vypráví se u vás pohádky a příběhy v romštině nebo v češtině? Proč?

(Pozn. pro učitele: Tuto otázku zařadit po zvážení, zda je pro žáky vzhledem k jejich socio-kulturnímu zázemí a kompetenci v romštině vhodná.)


8. Eva Danišová čtenářům

Učitel může na závěr žáky dle vlastní úvahy seznámit s životem a dílem Evy Danišové na základě informací z jejího medailonu, případně žákům pustit její videomedailon umístěný ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER (www.kher.cz).

 

 

Tato metodika online je bez zdrojových textů. Není tedy úplná slouží pouze pro ulehčení práce učitelům při přípravě pracovních listů. Těm, kteří příručku ROZUMMĚNÍ nečetli, doporučujeme si ji zdarma stáhnout ZDE.

 

 TOPlist