Lucie Kováčová: O zlatých houslích / Pal e somnakuňi lavuta

V jedné malé vesnici žil Gejza se svou rodinou. Gejza byl znamenitý muzikant a přál si, aby i z jeho dětí vyrostli velcí hudebníci. Nejstarší syn Lajči hrál na basu, prostřední Vili na cimbál a nejmladší Feri chtěl hrát na housle jako jeho otec. Ale měl s tím jen samé trápení. Čím více se snažil, tím falešněji hrál. Ani otec nevěděl, co si s ním počít. Zatímco Feri doma pořád jen cvičil, jeho bratři chodili s otcem hrát po svatbách a zábavách.

Lajči i Vili už měli ženy. I Feri by se rád oženil. Ve vesnici žila krásná Mária. Byla velmi mazaná, z chlapců si tropila samé žerty, doma matce nepomáhala a své rodině dělala jen starosti. Ale Feri se do ní přesto zamiloval. Celé dny za ní chodil a ona se mu jen smála.

Jednou zkoušel Feri hrát za domem na housle právě když šla kolem Mária. Jen ho uslyšela, jak falešně hraje, začala se tak smát, až jí slzy tekly. Feri se styděl, ale hned jí řekl: „Vezmi si mě za muže a pak uslyšíš, jak pěkně budu hrát. Budeš celé dny tancovat." Mária se na něj podívala a odpověděla: „Než bych si tě vzala za muže, to raději budu tancovat s čerty v pekle!" Jen to dořekla, zahřmělo a Mária byla pryč! Feri už jen zaslechl zlomyslný smích a dívčin křik.

Celý vystrašený utíkal domů a všem pověděl, co se stalo. Lidé se mu smáli, že snad dlouho ležel na sluníčku a něco se mu jen zdálo. Ale Feri na ně nedbal a prohlásil, že půjde Márii hledat. Jednou totiž slyšel, jak stará Zoreta vyprávěla, že za lesem ve starém lomu straší čerti. A tak vzal housle a vyrazil.

Ubíral se lesem tak dlouho, dokud nedošel k lomu. Už z dálky slyšel divné hlasy, ale nebál se. Postavil se doprostřed lomu a zvolal: „Čerti! Dejte mi zpátky Márii! Slyšíte? Chci si ji vzít za ženu." Ale nikdo mu neodpověděl. A tak Feri popadl housle a začal hrát tak falešně, jako nikdy doposud. Čerty z toho rozbolela hlava, všichni prosili: „Jaj, už dost, to se nedá poslouchat!" Feri přestal, ale opět se nic nedělo. Znovu tedy spustil. A čerti zase žadonili: „Přestaň, přestaň, jaj, jaj!" Feri jim na to: „Přestanu, ale musíte mi dát zpátky Márii! Jestli ne, budu hrát dál."

A tak se čerti domluvili a povídají: „Běž dolů do lomu, my ti ji nemůžeme vrátit. Na tom se musíš domluvit s Luciferem, jen on ti ji může vydat zpět." No co mohl Feri dělat? Vydal se tedy k samotnému Luciferovi.

V pekle bylo horko, všude hořely ohně. Hlídali je lidé, kteří propadli peklu. Feri postupoval pořád hlouběji a slyšel, jak někdo krásně hraje na housle. Co najednou nevidí! Lucifer sedí na trůně, ostatní čerti na zemi před ním a mezi nimi tančí Mária. „Mário, Mário!" zvolal Feri. Ale ona ho neslyšela, jen dál tančila.

Lucifer povstal: „Vidím, že se nebojíš, když jsi přišel až sem za mnou. Tak co ode mě chceš?" Chlapec jedním dechem povídá: „Máriu! Chci jenom Máriu." Lucifer se rozesmál. „Doslechl jsem se, že hraješ na housle. Tak mi tedy něco zahraj a já popřemýšlím, jestli ti ji vrátím."

To už se Feri začal bát, na housle přece moc hrát neumí! Ale co mu zbývalo. Spustil tedy, sice falešně, ale Lucifer neříkal nic, jen poslouchal. Když skončil, čekal, co on na to. „Hm, horšího muzikanta jsem ještě neslyšel, ale říká se, že houslistu dělají housle. Pojď, něco ti ukážu."

Feri ho následoval a co nespatřil! Hrát čerta na housle, ale na jaké! Byly celé ze zlata! V záři ohně se nádherně leskly. Feri takový skvost jaktěživ neviděl. „Krásné, že?" povídá Lucifer. „To není vše! Housle nejsou jen zlaté, jsou i kouzelné. Kdo je vezme do rukou, ten na ně hned umí hrát. Vyzkoušej a uvidíš."

Feri vzal s velkou bázní housle do rukou a spustil. Čekal, že opět zahraje falešně, ale tak krásné tóny nevyluzuje ani jeho otec. Bože, já umím hrát, pomyslel si. Housle ho nadobro očarovaly!

Lucifer se rozesmál: „Feri, poslouchej, vím, že nejsi špatný člověk, a tak se můžeš rozhodnout. Dám ti buď tyhle housle a může z tebe být velký hudebník. Takový, jaký ještě na světě nebyl, a můžeš být velmi bohatý. A nebo si vezmeš svou Máriu. Ale dobře popřemýšlej, Mária se ti jenom smála. Nezapomeň, co ti řekla!"

Feri přemítal, housle v rukou. Jaj, bože, co si jen počnu? S nimi můžu vydělat velké peníze a už nikdy mně ani mé rodině nebude nic chybět. Co vybrat? Housle, nebo Máriu? Housle, Máriu, housle, Máriu?" běželo mu hlavou pořád dokola.

„Tak co?" naléhal Lucifer po chvilce. „Už ses rozhodl?" „Ano," odpověděl odhodlaně Feri. „Vezmu si s sebou Máriu!" a vrátil Luciferovi kouzelný nástroj. „Jak chceš, housle jsou moje a Mária tvoje. Uvidíš, jestli jsi udělal dobře." A opět se začal smát.

Vtom se zahřmělo a Feri už najednou nebyl v pekle, ale doma za lesem. Ani se nestačil vzpamatovat, už má kolem krku Máriu, která ho líbá. „Můj zlatý Feri, zachránil jsi mě!" Začali se spolu smát a tancovat.

Ve vsi o tom, co se stalo, nikomu neřekli. Následující měsíc se pak konala velká svatba. A protože se Feri nenechal Luciferem napálit, smiloval se nad ním sám Bůh a od té doby už nikdy falešně nezahrál. Nebyl z něj velký hudebník, taky ne bohatý, ale on i Mária věděli, že nejdůležitější je, že jsou spolu šťastni i bez zlatých houslí.

 

 

Pal e somnakuňi lavuta


Andre jekh cikno gav bešelas o Gejza la famiľijaha. O Gejza has baro lavutaris u kamelas, kaj te leskere čhave tiž aven bare lavutara. Peršo čhavo, o Lajči, bašavelas pre bugova, o dujto čhavo, o Vili, pre cimbalma u o nekterneder, o Feri, kamelas te bašavel pre lavuta sar o dad. Aľe has oda baro pharipen. So buter kamelas o Feris mištes te bašavel, ta buter na džalas leske oda, avka nažužes bašavelas. Tiž o dad na džanelas, so leha te kerel. Leskere phrala phirenas le dadeha te bašavel pro bijava, zabavi u o Feris khere sako ďives probaľinelas te bašavel.

Le Lajčis the le Vilis imar has romňa u o Feris bi kamelas tiž la romňa. Andro gav bešelas e šukar Maria, aľe has bares budžanďi, le čhavendar ča pherasa kerelas, khere la dake na šegitinelas u peskere famiľijake ča pharipen kerelas. Aľe o Feris pes andre late zakamaďas. Cala ďives pal late phirelas, aľe joj lestar ča asalas.

Jekhvar probaľinďas o Feris te bašavel pal o kher u pašal geľas e Maria. Sar šunďas, sar nažužes bašavel o Feris pre lavuta, avka chudľas te asal, kaj latar o apsa čuľanas. O Feris pes ladžalas, aľe takoj lake phenďas: „Le man romeske u paľis šuneha, sar šukares bašavava u tu calo ďives ča kheleha." E Maria pre leste dikhľas u odphenďas: „Džikim lavas tut romeske, radeder khelava le bengenca andro peklos." Te oda dophenďas, o perumos demaďas u e Maria has het. O Feris ča šunďas le bengaskero asaviben the la Mariakeri vika.

La bara daraha denašelas o Feris khere u savorenge phenďas, so pes ačhiľas. Savore džene lestar asavnas u phende, hoj but pašľolas pro kham u džalas leske suno. Aľe o Feris lendar na bajinelas u phenďas, hoj e Maria džala te rodel. Jekhvar šunďas, sar e phuri Zoreta phenelas, hoj pal o veš andro phuro lomos daraven o benga. Avka iľas e lavuta u geľas.

Džalas le vešeha, džikim na dogeľas ko lomos. Imar dural šunďas čudne hangi, aľe na daralas pes. Terďiľas maškaral o lomos u vičinďas: „Bengora, den mange pale e Maria! Šunen, me la kamav te lel romňake!" Aľe ňiko leske na odphenďas. Avka o Feris iľas e lavuta u chudľas te bašavel. Avka nažužes mek na bašavelas. Le bengen avka dukhalas o šero, hoj savore vičinde: „Jaj, jaj, preačh, jaj, oda našťi šunas!" O Feris preačhiľas, aľe ňič pes na ačhiľas. Chudľas mek jekhvar te bašavel. U o benga pale vičinde: „Preačh, preačh, jaj, jaj!" O Feris lenge phenďas: „Preačhava, aľe mušinen mange te del pale e Maria. Te na, bašavava!"

O benga pes dovakerde u phende leske: „Av tele andro lomos, amen tuke našťi das la Maria, mušines pes te dovakerel le Luciferiha, ča jov tuke la šaj dela pale." Ta so o Feris šaj kerlas, avka geľas ko Luciferis.

Andro peklos has baro taťipen, všadzik has e jag u viďazinenas les savore džene, so preperde andro peklos. O Feris geľas dureder u šunďas, sar vareko bares šukares bašavel pre lavuta. The jekhvareste dikhľas o Luciferis. Jov bešelas pro trunos, aver benga bešenas tele pre phuv u maškar lende khelelas e Maria. „Maria, Maria!" vičinelas o Feris. Aľe joj les na šunelas, ča khelelas.

O Luciferis ušťiľas u geľas ko Feris. „Ta dikhav, hoj na daras, te aviľal dži ke mande. Ta so mandar kames?" O Feris jekhe laveha phenďas: „E Maria, na kamav ňič, ča e Maria." O Luciferis chudľas te asal. „Šunďom, hoj bašaves pre lavuta, akor bašav mange vareso u me gondoľinava, či tuke e Maria dava."

Akana pes o Feris daralas, bo pre lavuta na džanelas te bašavel. Aľe so šaj kerlas, chudľas te bašavel. Bašavelas nažužes, aľe o Luciferis ňič na phenďas, ča šunelas. O Feris dobašaďas u užarelas, so leske o Luciferis phenla: „Hmm, mek goreder lavutaris na šunďom, aľe phenel pes, hoj le lavutaris keren e lavuta. Av, vareso tuke sikhavava."

O Feris geľas le Luciferiha u so na dikhelas. Le benges, so bašavel pre lavuta, aľe pre savi lavuta! E lavuta has calo somnakuňi, avka šukares pes bľišťisaľolas andre e žara la jagatar! O Feris mek vareso ajso u avka šukar na dikhľas. „Šukariben, na?" phenďas o Luciferis. „Aľe oda nane savoro. E lavuta nane ča somnakuňi, hiňi čarovno. Ko e lavuta lel andro vasta, oda džanel takoj pre late te bašavel. Probalin la u dikheha."

O Feris le daravipnaha iľas e lavuta u chudľas te bašavel. Užarelas, hoj šunela, sar nažužes bašavel, aľe avka šukares na bašavel aňi leskero dad! Jaj, Devla, me džanav te bašavel, gondoľinelas. E lavuta les očarinľas!

O Luciferis chudľas te asal: „Feri, šun! Džanav, hoj na sal nalačho manuš u avka peske šaj rozgines. Dava tuke kadi lavuta u tutar šaj avela baro lavutaris, ajso, so mek andro svetos na has u šaj aves baro barvalo, abo peske leha la Maria. Aľe lačhes gondoľin, e Maria tutar ča asalas, ma bister, so tuke phenďas!"

O Feris gondoľinelas, andro vasta les mek has e lavuta. Jaj, jaj, Devla, so te kerav! La lavutaha šaj zakerav bare love u ňigda šoha mange the mira famiľijake nič na chibinela! E lavuta abo e Maria? E lavuta, e Maria, e lavuta, e Maria... U avka leske džalas furt andro šero.

„Ta so," phučelas o Luciferis, „Imar pes rozginďal?" „Ha," odphenďas o Feris, „lava manca ... e Maria!" U diňas le Luciferiske pale e lavuta. „Sar kames, e lavuta hiňi miri u e Maria hiňi tiri. Dikheha, či kerďal lačhes." U pale chudľas te asal.

O Feris šunďas, sar pale o perumos demaďas u jov imar na has andro peklos, aľe khere pal o veš. Mek pes na zbatorinďas u chuťľas pre leste e Maria u chudľas les te čumidkerel. „Mro somnakuno Feri, ratinďal man!" Chudle te asal u te khelel, avka pes rado dikhle.

Ňikaske na phende, so pes ačhiľas. Pro aver čhon len has baro bijav. U bo pes o Feris na mukhľas te predžal pre goďi le Luciferiske, dikhľas pre leste o Del u jov imar na bašavelas nažužes. Na has lestar baro lavutaris, tiž na has barvalo lavutaris. Aľe jov the e Maria džanenas, hoj nekbareder hin, hoj hine jekhetane u bachtale the bi somnakuňi lavuta.

 

 

 

Pohádka vyšla ve sbírce Otcův duch a jiné pohádky romských autorů.

Celou publikaci si můžete v PDF stáhnout zde.

Kindle verze ke stažení zde.

 TOPlist