Jana Hejkrlíková: Ztracený syn strejda Šandor

Dnes byl oběd, na který jsem se těšila. Babička dělala pišota s brambory. Od babičky mi chutnaly nejvíc. Po obědě jsem umyla nádobí a ještě nás čekala podlaha, protože byla sobota.

Mytí podlahy byl obřad. Babička měla prkennou podlahu, a ta musela být tak čistá, aby se z ní dalo jíst, jak sama říkala.

Na kamnech byly litry ohřáté vody. Babička připravila mazlavé mýdlo, tři rejžáky, dvě vědra a hadry. My jsme zatím stěhovali stůl a židle. Po zametení každý z nás dostal dva hadry - jeden pod kolena, na který jsme si klekli, a druhý do ruky společně s kartáčem. V jednom vědru bylo rozpuštěné mýdlo, tím jsme podlahu kartáčem drhli, a v druhém vědru byla čistá teplá voda, kterou jsme ji stírali. Představovali jsme si, že jsme na lodi Tygra sedmi moří a že drhneme její palubu.

Palubu jsme umyli a konečně měli volno.

 

Šli jsme ke kašně na náměstí, kde už byli bratranci a sestřenice. V sobotu odpoledne se tam scházeli mladí lidé z celého městečka. Posedávali u kiosku pod starou lípou a někdy i hráli.

Přijel autobus z Karlových Varů a z něj vystoupil takový malý černý Rom s velikým psem a malou harmonikou. Byl hodně podobný strejdovi Mikolajovi, ale ještě nikdy jsme ho neviděli. S Evou jsme si říkaly, že to bude určitě někdo z rodiny. Ptal se nás, kde bydlí Hlaváčovi. Řekli jsme, že ho tam odvedeme - doprovodili jsme ho všichni. Jak byl ten člověk malý, mezi námi dětmi se úplně ztratil. Mám pocit, že největší byl ten pes - doga, jak jsem se později dověděla.

Po cestě jsem se ho ptala, jak se jmenuje. „Alexandr," odpověděl. To nám ale nic neříkalo. "Když jsem byl malý, máma mi říkala Šandor." Všichni jsme zírali a o to víc jsme se těšili, co bude, až ho přivedeme domů. My všichni jsme už totiž věděli, kdo to je. Slyšeli jsme babičku, jak o svém synovi Šandorovi vyprávěla smutný příběh:

 

„Na Slovensku jsem jako mladá ovdověla. Zůstaly mi čtyři děti, tři synové - Mikolaj, Jančo a Šandor, a nejstarší byla Irma. Romové tehdy nesměli chodit na veřejná prostranství, kdy chtěli nebo kdy potřebovali. Já jsem však nutně musela odjet k příbuzným, aby mi pomohli. Na nádraží se objevili dva žandáři a odvedli mě i s dětmi na strážnici. Tam se rozhodlo, že mi ty tři malé syny vezmou a dají na převýchovu do Čech. Marně jsem chlapce bránila, ale nebylo mi to nic platné. Syny jsem od té doby neviděla. Po patnácti letech se vrátil Mikolaj, ale s Jančem a Šandorem jsem se už neviděla..."

 

No, a my jí teď toho Šandora vedeme!

Když jsme přišli k babičce, seděli tam samozřejmě všichni, protože nás viděli oknem.

Kiki běžel domů jako první a když jsme vešli, slyšíme, jak říká: „Hádejte, kdo k nám jde!"

Babička se podívala ke dveřím a rozplakala se: „To je náš Šandor!" Poznala ho i po pětadvaceti letech! Bylo mu asi třicet. Rozbrečeli se i všichni příbuzní a objímali ho.

Babička dala hned na stůl, co měla, strejda Juruš nás poslal s bandaskou pro pivo a teta Arana šla ještě nakoupit do kiosku. Trochu nás mrzelo, že neuslyšíme, co bude ten nový strejda vyprávět, a proto jsme pro to pivo doslova utíkali.

Když jsme přišli zpátky, už ten strejda hrál na svou malou harmoniku. Byly to takové české písničky, co hrály u strejdy Juruše v rádiu. Říkal, že to jsou dechovky.

Ten strejda Šandor uměl hrát na harmoniku i na hlavě a za zády. Ptali se ho, kde se to naučil. Odpověděl, že v cirkuse. Prý od sedláka utekl s cirkusem a tam jezdil v manéži na koni a přitom hrál na harmoniku. Vyprávěl o všemožných městech v Čechách, na Slovensku, v Německu a v Rusku. Uměl dobře mluvit česky, německy a rusky, ale romsky neuměl.

Babička pořád plakala, když ho poslouchala. Večer šli nahoru ke strejdovi Jurušovi, protože tam měl strejda Šandor spát. Umyli jsme se a lehli si do postele. Babička zhasla petrolejku a dlouho se modlila. Děkovala Bohu, že jí syna vrátil.

 

Druhý den vzal strejda Juruš strejdu Šandora do práce, protože říkal, že ho mistr určitě vezme. Strejda Juruš asfaltoval silnice a tam prý potřebují hodně lidí. A tak po mnoha letech strejda Šandor našel svoji rodinu, u které už zůstal do smrti.

 

 

 TOPlist