Romské dítě ve třídě - WEBINÁŘ pro pedagogy

I díky vám může být romské dítě ve škole úspěšné. Učíte ve třídě, do které dochází romské dítě? Rádi byste, aby se v ní cítilo dobře a vnímalo školu jako přátelské prostředí? Představuje každé romské dítě automaticky problém? Jak a v jakých tématech vychovává a funguje romská rodina a kde může docházet ke kulturním nedorozuměním? Co často obnáší život sociálně vyloučených a v čem se liší od života různou měrou integrovaných a pro majoritu již často neviditelných romských rodin? Co zažívá romské dítě v převážně majoritní škole? Jak překonat bariéru mezi ním a jeho rodinou na jedné straně a školou na druhé? Čím budovat důvěru mezi pedagogem a romským dítětem a zvýšit šanci na jeho školní úspěšnost a bezproblémové soužití se spolužáky? Je žádoucí pracovat s odlišnou kulturní identitou romského dítěte? Jakou formu podpory a metodických nástrojů zvolit, aby na romství dítěte bylo reagováno přirozeně, s respektem, bez exotizujících a negativních konotací? A v čem může být přínosná práce s romskou literaturou?

 

Ve webináři s romistkou, lektorkou a redaktorkou nakladatelství romské literatury KHER Mgr. Karolínou Ryvolovou, PhD., se dozvíte:

Účastníci webináře po jeho skončení obdrží emailem seznam odborné a populárně-naučné literatury o romské historii, kultuře; seznam metodických materiálů k zapojení romské literatury a dějin do výuky na ZŠ a odkazů na tematické internetové zdroje; kontakty na NNO zaměřující se na propagaci romské kultury, jazyka a dějin; seznam krásné literatury romských autorů vhodných pro práci ve výuce dle různých věkových skupin.

 

Cílová skupina: pedagogové, asistenti pedagoga, lektoři, vychovatelé

Délka webináře: 120 minut (z toho 30 minut diskuse)

Termín konání: čtvrtek 17. 6. 2021 17:30-19:30

Termín přihlášení: do úterý 15. 6. 2021 na emailu nakladatelstvi@kher.cz

Cena: 250,-/osoba (detaily k úhradě Vám zašleme v odpovědi na přihlášku)

Kanál: Zoom

Koná se při počtu 15 přihlášených.

Téma jsme také schopni připravit na klíč.

 

 

 

 TOPlist