Knihy z produkce nakladatelství KHER míří na pulty knihkupectví

Každá kniha má svoji hodnotu. Po letech zkušeností věříme, že romská literatura na knižním trhu obstojí. Proto jsme se rozhodli tituly z produkce neziskového nakladatelství KHER nabízet v knihkupectvích a ze zisku z prodeje financovat vznik dalších děl romských autorů.

 

K tomuto přelomovému rozhodnutí, kterému předcházelo osm let poskytování našich publikací zdarma a náročného vyvažování nákladů na vydávání či propagaci romské literatury a omezených příjmů pocházejících z veřejných zdrojů, nás především přiměl zájem vás, čtenářů.

 

Kvůli rozšíření vydavatelské činnosti a uspokojení rostoucí poptávky si spolek KHER v září 2020 zřídil vedlejší hospodářskou činnost. Najdete nás tedy v Obchodním rejstříku jako podnikatelský subjekt. To s sebou samozřejmě nese další nároky na strategické a finanční plánování, PR, vedení účetnictví, kontrolní činnost a tak dále. Také díky této naší profesionalizaci však budeme moct romským autorům nabízet servis, který i je povede k profesnímu růstu.

 

Primárním cílem organizace Kher totiž pochopitelně zůstává napomáhání vzniku literárních textů romských autorů, a tak i nadále budeme usilovat o prostředky veřejné podpory a realizovat projekty zaměřené na rozvoj autorských kompetencí, zpřístupňování romské literatury veřejnosti a šíření povědomí o její existenci. Díky samofinancování, tedy penězům získaným prodejem vlastních titulů, však budeme schopni zajistit naše aktivity flexibilněji.

 

Pro začátek jsme připravili dotisk dvou žádaných titulů, jejichž první vydání je již zcela rozebráno.

 

Do konce roku pak pro vás chystáme spuštění nového webu s vlastním e-shopem, který budeme postupně plnit vznikajícími knihami. Těšit se s námi můžete i na pestřejší nabídku knih, vedle původní romsko-česko-slovenské tvorby např. také na překlady beletrie i vzpomínkové prózy, žánrovou literaturu (fantasy, milostná próza) či literaturu pro děti a mládež.

 

Po osmi letech se tak trochu znovu ocitáme na začátku a spoléháme i nadále na vaši podporu a zájem!

 

 

Chceme také na tomto místě poděkovat všem, kdo nás již podpořili a podporují.

Za podporu vydávání romské literatury a vznik prvních našich publikací Úřadu vlády a jeho dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

 

Za podporu uvádění a propagace romské literatury Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstvu kultury ČR.

 

Za podporu naší transformace a financování tisku prvních knih mířících do prodeje nadaci Bader Philanthropies a za vedení, podporu a dodávání odvahy při těchto krocích řediteli nakladatelství Pasparta Martinu Maříkovi.

 

Děkujeme samozřejmě autorům, odhodlaně tvořícím a ochotně vystupujícím se svými texty před návštěvníky našich akcí. A také spolupracovníkům z řad grafiků, především Petře Kolářové a Martinovi Zachovi, bez nichž by naše publikace byly krásné jen z poloviny.

 

A velký dík patří také vám všem, kteří knihy romských autorů žádáte, čtete a účastníte se autorských čtení. Právě váš zájem a pozitivní hodnocení naší činnosti nám dodaly odvahu ke kroku, který romskou literaturu, jak věříme, posune zase o kus dál.

 

SRDEČNĚ DĚKUJEME!

 

Váš KHER

 

 

 

Tisková zpráva Kher, z. s., ze dne 9. 11. 2020

 

 

 

 

 TOPlist