Čítanka romské literatury ROZUMMĚNÍ zamíří do téměř 900 škol

Nakladatelství romské literatury KHER právě vydalo tištěnou verzi inovativní čítanky a metodické příručky pro učitele pracující (nejen) s romskými žáky s názvem ROZUMMĚNÍ. Publikace vyšla v loňském roce jako e-kniha a dodnes si ji stáhlo přes 1.500 uživatelů. Čítanka bude v tištěné verzi během následujících dnů distribuována do téměř 900 základních a praktických škol.


ROZUMMĚNÍ reaguje na absenci romské literární tvorby ve výuce na českých školách a upozorňuje především na možnosti, které její zařazení do výuky (nejen) romských žáků může nabízet. Publikace také představuje pedagogům, jakým způsobem mohou ve svých hodinách pracovat s romštinou, přestože dnes již většina romských dětí z mnoha důvodů romsky nehovoří. Její zařazení do výuky může ale být pozitivní impulsem od učitele k jeho romským žákům, jímž její úlohu ve školním prostředí a každodenním životě legitimizuje. Snahou věnovat jí ve škole pozornost vyjadřuje pedagog respekt k jejím mluvčím i jazyku samotnému – navíc jazyku, v němž pro mnohé nečekaně vznikají literární díla. To může napomáhat pozitivní identifikaci dítěte s kulturou, s níž se cítí být v rodném prostředí svázáno, což je ale stěžováno faktem, že ji většinová společnost odmítá a znevažuje. Škola, v níž dítě ucítí respekt k jeho domácím hodnotám, může vytvářet příhodné klima pro tvorbu kladného vztahu ke vzdělávací instituci a vzdělávání samotnému. Práce s texty romských spisovatelů poskytne těmto žákům přirozené romské hrdiny, s nimiž se budou moct identifikovat. Příručka také pracuje s krátkými autobiografiemi romských literátů, v nichž mají žáci například za úkol hledat jejich motivace k tvorbě nebo formou loutkového divadla ztvárnit jejich životní příhody. Žáci tak mohou nacházet pozitivní vzory, které vycházejí z obdobného prostředí.

 

ROZUMMĚNÍ obsahuje literární texty devíti romských autorů, k nimž dvojice metodiček z Masarykovy univerzity (Vladimíra Neužilová a Marie Pavlovská) v Brně vytvořila celkem 16 metodik. Kniha ve své metodologické části čerpá z licencovaného programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, jehož inovativní a žáky aktivizující metody mohou být pro pedagogy novinkou či přímo inspirací pro řadu dalších témat v rámci školních předmětů.

Příručka pracuje také s audionahrávkami romských verzí textů, případně s videoklipy nebo videomedailony, ve kterých někteří romští autoři předčítají vlastní autobiografické texty.

Na vydání příručky naváže i v letošním roce série workshopů pro učitele v pěti městech, v rámci kterých se seznámí jak s jejím charakterem tak s benefity, které zapojení romské literární tvorby do výuky může přinést.

 

 

Publikace vznikla v rámci projektu „Inkluze nebolí!" financovaného z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2013. Její tištěná verze a distribuce je realizována v rámci projektu „Inkluze nebolí II." financovaného z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní východvy v roce 2014.

 

Publikace ke stažení zde.

 

Úvod k publikaci naleznete zde.

 

 

 

 TOPlist