Duhový most do nebe: vzpomínkový večer k poctě Emilu Cinovi

V rámci 16. ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2014 proběhne vzpomínkový večer s názvem Duhový most do nebe a to k poctě romskému spisovateli Emilu Cinovi, který zemřel v říjnu loňského roku ve věku nedožitých 66 let. Přijďte společně s jeho přáteli a spolupracovníky oslavit jedinečného člověka, který svůj život zasvětil boji za uchování a rozvoj romštiny, a spolu s ostatními návštěvníky předčítat z jeho pestrého díla. Vzpomínkový večer proběhne 28. května od 17:30 v Českém centru v Praze (Rytířská 31, Praha 1).

Dnes se romská řeč ztrácí, v tom rychlém sledu života. Mladí lidé už přemýšlí jinak. Možná, že v nich ještě něco je, ale je toho málo. V romštině je přitom zakódováno, jak se má člověk chovat k druhým. Když tohle člověk ztratí, když ztratí řeč, ztratí všechno. Jsem zahradník, ale když nejezdím ke konci roku na zahrádku, tak se proto takhle po večerech v zimě snažím psát.“ (Rozummění, KHER, 2013)

Emil Cina se narodil 13. prosince 1947 v Praze – Libni. Byl vyučeným frézařem. Po absolvování vojenské služby, kde sloužil jako tankista, se v rodinné firmě dvacet let živil rozvážením uhlí. Od roku 1992 pracoval jako redaktor a moderátor pořadu pro menšiny Klub dorozumění na Českém rozhlasu Regina poté, co v něm několik let pracoval jako správce budovy. V roce 1990 mu byly otištěny první básně v časopise Amaro lav / Naše slovo, poté se stal redaktorem časopisu Gendalos / Zrcadlo. Až do své smrti pravidelně svými prózami přispíval do časopisů Romano hangos / Romský hlas nebo Romano voďi / Romská duše. Ve své tvorbě se věnoval kromě poezie humorným příběhům ze života nebo mytologickým pohádkám zasazeným do romské historie. Některé z nich byly vydány například ve sbornících Devla, devla! (2002), Legendy, balady a romance národů (2008), romském čísle časopisu pro světovou literaturu PLAV (2011) nebo ve sbírce pohádek Otcův duch (2012). Emil Cina se věnoval kromě vlastní tvorby také filmovým překladům z romštiny nebo do ní (např. Černá kočka, bílý kocour, 1998; ROMing, 2008). V roce 1997 získal na Mezinárodní soutěži romské umělecké tvořivosti Amico Rom v italském Lancianu hned dvě ocenění - za své prózy a poezii pro děti.

Emil Cina byl velkým milovníkem a propagátorem romského jazyka a v práci s dětmi, (která ho bavila ze všeho nejvíce) viděl obrovský potenciál ve věci uchování a dalšího rozvoje romštiny.

Vzpomínkový večer, který vznikl ve spolupráci s nakladatelstvím romské literatury KHER, se koná v rámci 16. ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2014.TOPlist