Výzva pro romské spisovatele: Sbírka vzpomínkové prózy

Nakladatelství KHER vyhlašuje otevřenou výzvu pro romské spisovatele k účasti na projektu vydání sbírky vzpomínkové prózy romských autorů. Jejím cílem je představit dosud nepublikovaná vzpomínková vyprávění jak známých a zavedených autorů a autorek, tak těch nových či začínajících.

 

Cílem sbírky je rovněž – vzhledem ke ztíženým podmínkám romské literatury - usnadnit romským autorům vstup jejich díla na veřejnost. Vzpomínkovým vyprávěním je míněno zachycení skutečných prožitků, vzpomínek, postřehů z vlastního života či zpracování vzpomínek na jiné osoby z autorova života (co se doma o někom tradovalo, apod.).

 

Romští autoři žijící nebo pocházející z České či Slovenské republiky mohou své texty zasílat nejpozději do 15. 3. 2014 na emailovou adresu nakladatelstvi@kher.cz nebo na níže uvedenou poštovní adresu, a to v romštině, případně češtině nebo slovenštině (u romského originálu je vítaný vlastní překlad do jednoho z uvedených majoritních jazyků, není ale nutností).

 

Z došlých textů pak budou vybrány ty, jež budou zařazeny do sbírky. Ta bude publikována ve formě elektronické knihy a bude zdarma ke stažení na stránkách nakladatelství. Bude zařazena také do nabídky několika knihkupců prodávajících e-knihy, v sekci e-knihy zdarma.

 

O výsledku otevřené výzvy, respektive o zařazení či nezařazení autorských děl do sbírkové knihy, budou všichni uchazeči písemně vyrozuměni nejpozději do 30. 4. 2014.


Podmínky účasti:

 

 

 TOPlist