Lazár Karol

(*1958, Čakajovce)

 

Básník a prozaik pocházející z hudebnické rodiny. Studium střední strojní školy předčasně ukončil z důvodu smrti otce. Aby pomohl matce zabezpečit svých šest sourozenců, začal ve 14 letech pracovat jako vykladač vagónů, později jako zámečník nebo bezpečnostní technik. Od 90. let se angažuje v politice a sociální nebo kulturní oblasti. V roce 2001 založil dětský folklorní taneční a pěvecký soubor Deti vetra, který se těšil úspěchům na Slovensku i v zahraničí. První básně napsal téměř před dvaceti lety, k poezii se před pěti lety znovu vrátil. Píše ve slovenštině, neboť v jeho rodné obci se romsky nemluvilo, přesto jeho díla vycházejí také v olašské romštině – překládá je snacha Helena. V roce 2006 vydal knihu refl exivní a lyrické poezie Minding akozindi voudi / Dědictvo prokleté duše. Básně a povídky pak publikoval v časopisech Romano voďi a Romano nevo ľil, v roce 2010 publikoval svou poezii na stránkách Romea.cz v rámci projektu Šukar laviben le Romendar / Romové píší ... Karol Lazár žije v rodných Čakajovcích, kde vlastní stavební firmu zaměstnávající Romy.
TOPlist