Horváthová Agnesa

(*1949, Maťošovce nad Ťoplou)

 

Romská prozaička žijící v Praze. Jelikož vyrůstalo v romské osadě na Slovensku, má na její tvorbu vliv silná vypravěčská tradice. Ačkoliv je její mateřským jazykem slovenština, píše svá díla především v romštině, kterou si osvojila až v rodině manžela. Jelikož si žádný z jazyků neosvojila úplně, ukončila základní vzdělání v šestém ročníku. Největší inspirací je pro ní dílo Andreje Gini, u něhož obdivuje především barvitost jeho romského projevu. Než se sama začala věnovat vlastní tvorbě, působila dlouhá léta v legendárním romském folklorním souboru Perumos, později vedla na pražském Smíchově podobné soubory pro děti. Svými povídkami debutovala ve sborníku Kale ruži / Černé růže (1990), další publikovala v časopise Romano džaniben. V roce 2003 u nakladatelství Signeta vydala pohádkovou knihu Pal e bari Rama the aver paramisa / O velké Rámě a jiné příběhy.
TOPlist